Järnridån i den öppna kåren

Iron curtain

”Informationen från ChS [Chalmers studentkår] är sann, tydlig och öppen. Detta gäller såväl positiva som negativa budskap. Anställda, förtroendevalda och de som är aktiva  inom kårens kommittéer, sektioner och föreningar förväntas kommunicera.” Så står det i ChS kommunikationspolicy.

Under arbetet med kartläggningen av Chalmers studentkårs företagsverksamhet, som publicerades i Tofsen #3 2014, stötte jag flera gånger på problem med att få  information; bland annat med att möta och prata med relevanta människor.

När jag skulle hämta ut årsrapporterna hänvisade kårens administration till direktören. Direktören vägrade lämna ut dessa till mig som journalist, till kårmedlemmar eller ens till studenter invalda i FuM.

Då jag sökte intervju med restaurangernas chef för att tala om tillväxttakten i verksamheten fick jag som svar att restaurangens styrelseordförande, tillika kårens direktör, hade sagt åt restaurangchefen att inte prata med mig.

När jag därmed vände mig till kårens vd fick jag först svaret att en intervju inte var prioriterad. Dessutom att direktören ”inte svarar inför Tofsen”. Först efter samtal mellan Tofsens chefredaktör och direktören för kåren fick jag intervjutillfälle. Redan samma vecka.

Det här är bekymmersamt. Inte nog med att kårens chefer inte anser att det är deras jobb att ge information till kårmedlemmarna, det finns också en kultur av att tysta ned informationsflöden. Cheferna får inte tala utåt om sin verksamhet. Sånt händer inte i Sveriges företagsvärld.

När jag frågade kårens vd varför det hade varit så svårt att få information så förklarade han att det finns ett bristande förtroende för Tofsen. Det finns en rädsla att Tofsen ska smutskasta kårens goda namn i inget annat syfte än att skapa löpsedlar, likt skvallerpress.

Detta är olyckligt, och även något underligt. Under min tid på Tofsen har tidningen inte publicerat något granskande eller sensationellt material som har varit allvarligt nog för att skada en studentorganisation som ChS.

Efter publikationen om kårens företagsverksamhet i Tofsen #3 2014 så fick vi höra av vice vd i kårens restaurangföretag att han ansåg att artikeln skadat restaurangens varumärke. Om blott en sann och öppen redovisning av företagsgruppens ekonomi, och restaurangföretagens tillväxttakt är nog för att skada dess varumärke så tåls det att ställa frågan: Varför bedriver man en verksamhet som, när den visas upp i det offentliga rummet, skadar ens anseende?

ChS ger sken av att vilja vara sanna, tydliga och öppna i sin kommunikation, internt mellan medlemmar såväl som utåt. Men detta är, av min erfarenhet att döma, för  närvarande inte sant.

Isolationism är ingen praktisk policy i dagens samhälle. Om Chalmers studentkår fortsätter att motarbeta media och, oändligt mycket värre, sina egna medlemmar, så kommer ChS skada sitt eget anseende mer än vad en skamlig historia någonsin skulle kunna göra.

Text: Sebastian Lindberg
Frilansjournalist som sedan våren 2011 arbetat för Tofsen

Bild: Vladimír Tóth
Licens: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/

About the author /


5 Comments

 1. Hampus

  Men det här låter ju bara jättekonstigt! Hoppas ni granskar dem Mer från och med nu och finner vad det är de försöker dölja..

  • Sebastian Lindberg

   Hej Hampus,

   Med avseende på kartläggningen av Företagsgruppen så tror jag att den ömma tån var kårens skatteplanering. Något de internt verkar vara rätt stolta över, men som de är livrädda ska komma ut.

   På tal om fortsatt granskning så har Chalmers studentkår nyligen eliminerat uppdraget att “granska” ur Tofsens uppdragsbeskrivning, trots högljudda protester från redaktionen såväl som kårmedlemmarna. Detta gör de för att “kvalitetssäkra” tidningen. Du kan läsa mer i Tofsens senaste två ledare, skrivna av före detta chefredaktören Linn Hansen. Så granskning blir det förmodligen mycket mindre av i Tofsen, tyvärr…

 2. Per

  Beklämmande. Om kåren inte låter Tofsen granska makten (= kåren i detta fall) då kanske andra aktörer skall tipsas.

  Jag tror det finns en hel del att gräva upp i den skyddade verkstad som Chalmers (och andra traditionstyngda universitet) verkar i.
  Vet att jag funderade en del på Cortege-komitténs verksamhet när jag själv gick på Chalmers, en hel del pengar strömmade in där och det fanns ingen insyn eller kontroll-organ vad de användes till (så vitt jag vet iaf). Kanske de är/var helt klanderfria, men öppenhet borde vara ett ledord.

  • Gunnar

   Cortègekommittén (och även övriga kommittéer) granskas av auktoriserade revisorer och lekmannarevisorer och svarar inför KL och i förlängningen FuM. Det är enligt min åsikt väl uppstyrt och finns god insyn i dessa verksamheter.

   • Sebastian Lindberg

    Så till vida du inte vill argumentera att revisionsbyråer som Deloitte och Grant Thornton utför medias granskande ansvar, så ser jag inte hur det är relevant att prata om revisorer som granskande i detta avseendet. Revisorer granskar så att räkenskapsåret redovisats korrekt. De granskar inte verksamheten eller frågar varför verksamheten ser ut som den gör. För att inte tala om att inget som revisorer gör är offentligt.

    Låt oss säga om Cortégekommittén har spenderat kårpengar på strippklubb, så skulle revisorerna enbart bry sig om att detta redovisades lagligt. Det är inte granskning, och absolut inte lika med medlemsinsyn.

    Och precis som du säger så svarar revisorerna på ChS inför KL, dvs. ledningen. Makten ser till att makten kan fortsätta göra som makten vill göra.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

En del av Chalmers Studentkår

Tofsen är en kommitté vid Chalmers studentkår och drivs helt ideellt av studenter.

Om Tofsen

Tofsen är campus största tidning. Vi har varit igång sedan 1944 och är därmed Sveriges äldsta teknologtidning, av teknologer för teknologer.